Follow Innoshima -Julian

Facebook ・ Instagram

Thông báo về sự kiện - thực đơn

Events and limited-time menu announcements are distributed.

413 Vo Van Tan, District 3, HCMC, Viet Nam.

Thời Gian mở cửa
11AM - 3PM (Nhận đặt giờ cuối : 2:30)
5PM - 11PM (Nhận đặt giờ cuối : 10:30)

Ngày nghỉ định kỳ
Chủ nhật hàng tuần (Trùng vào ngày lễ vẫn sẽ phục vụ)


Opening Hour
11:00 AM - 3:00 PM (LO 2:30)
5:00 PM - 11:00 PM (LO 10:30)

Closing day
Sunday ・ Public holiday


Call: 028-73-011-900
Email: innoshima.julian@gmail.com

Send a

MESSAGE

Chúng tôi luôn mong muốn phát triển. Xin nhận được mọi ý kiến đóng góp của quý khách.
Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải thiện.。

We want to grow all the time. Please give us any small things.
We will make every effort to improve at the next visit.