Đặt Bàn

Book a table

Thời gian mở cửa:11:00-23:00、Ngày nghỉ định kỳ:Chủ nhật hàng tuần(Trừ Ngày lễ)
Opening Hour: 11:00 - 15:00, 17:00 - 23:00  Closing day: Sunday ・ Public Holiday

Quý khách có thể đặt bàn thông qua diện thoại hoặc điền thông tin qua mẫu trên.
Please make a reservation by telephone or reservation form.

Vui lòng đặt chỗ trước bằng điện thoại
Please make today's reservation by phone.

HOW DO I MAKE RESERVATIONS

Hãy nhập thông tin theo mẫu trên, chúng tôi sẽ xác nhận và phản hồi đến quý khách. Please input above form, we will contact and confirm the information.

RESTAURANT INFORMATION

Address : 413 Vo Van Tan, District 3, HCMC, Viet Nam.
Telephone : 028-73011900
Email : inonoshima.julian@gmail.com